در داشبورد خود منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات حساب” و تب “آدرس صورتحساب” را انتخاب کنید. تغییرات مدنظر خود را اعمال و بر روی “بروزرسانی صورتحساب” کلیک کنید.