خیر. کوپریتور تمام امکانات ارسال پیام را در اختیار مجری و کارفرما قرار می‌‌دهد. شما می‌‌توانید از طریق سیستم پیام، با کارفرما/مجری پروژه خود به راحتی در ارتباط باشید. اگر حین پروژه با کاربر مقابل با مشکل مواجه شوید و وارد سیستم “حل اختلاف” شوید، داوران تنها به پیام‌‌های موجود در پروژه اکتفا و بر اساس آن نظر خود را اعلام خواهند نمود. پس از شما می‌‌خواهیم تا پیام‌‌های خود را در بستر سایت کوپریتور انجام دهید تا حقی از شما و کاربر مقابل ضایع نشود. اگر به هر دلیلی مشکلی در برقراری ارتباط به وجود آمد، با بخش پشتیبانی کوپریتور تماس بگیرید.