ارسال پرپوزال برای یک پروژه فازبندی شده (تحویل چند مرحله‌‌ای) توسط کارفرما، مانند ارسال پروپوزال برای پروژه‌‌های عادی (تحویل یکباره) است. زمانی که شما پروپوزال خود را می‌‌فرستید، کارفرما با شما ارتباط برقرار می‌‌کند (از طریق چت آنلاین) و با هم درباره پروژه صحبت می‌‌کنید. حتماً در خلال صحبت‌‌ها درباره روند پروژه و احیاناً فازبندی آن هم با هم توافق کنید. در صورتیکه به توافق رسیدید که پروژه به صورت مرحله به مرحله انجام شود، کارفرما پروژه را در حساب کاربری خود فازبندی می‌‌کند و این پیشنهاد فازبندی پروژه را برای شما ارسال می‌‌کند.

حال شما در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروپوزال” می‌‌توانید پروژه‌‌های عادی و پروژه‌‌های با پیشنهاد فازبندی توسط کارفرما را مشاهده کنید (پروژه‌‌های فازبندی شده، با کادر اضافی “اعلام نظر در باب فازبندی پروژه” مشخص می‌‌شوند).

جهت اعلام نظر، دکمه “اعلام نظر در باب فازبندی پروژه” را کلیک کنید. جزئیات پروژه با فازبندی باز شده و فازبندی پیشنهادی کارفرما برای این پروژه را مشاهده خواهید کرد. در قسمت “جزئیات بودجه پروژه”، عبارت “کل بودجه”، نشانگر مبلغ نهایی تعیین شده جهت انجام پروژه است؛ “در حساب امانی” به معنای پرداخت وجه صورت گرفته توسط کارفرما و قطعی شدن مبلغ یک یا چند فاز پروژه در حال انجام است (مجری بر روی آن کار می‌‌کند)؛ “پرداخت شده در فازبندی” به معنای مبالغ فازهای تکمیل یافته است که مجری حق‌‌الزحمه خود را نیز دریافت کرده است و “باقیمانده” به معنای مبالغ فازهای تعریف شده است که هنوز پرداخت آن توسط کارفرما صورت نگرفته و قرارداد آن برای اجراء قطعی نشده است.

تعریف فاز اول در این مثال (با نام “فاز امکان‌‌سنجی و مطالعه اولیه”)، به مبلغ 5 میلیون تومان است که در بخش “مراحل فازبندی” مشخص است. دقت کنید که شما هنوز فازبندی پروژه را نپذیرفته‌‌اید، پس هنوز تأییدیه آن برای کارفرما ارسال نشده و کارفرما پرداخت وجهی برای هیچکدام از فازهای پروژه انجام نداده است. پس تا زمان اعلام موافقت شما و سپس پرداخت وجه فاز/فازها توسط مجری، پروژه قطعی نیست و نباید آن را شروع کنید.

یکی از تفاوت‌‌های اساسی که پروژه‌‌های عادی (پروژه‌‌های تحویل در یک مرحله) با پروژه‌‌های دارای مراحل فازبندی دارند این است که بعد از ارسال پروپوزال در پروژه عادی، اگر کارفرما پروپوزال مجری را بپذیرد، مستقیماً به صفحه پرداخت وجه پروژه هدایت می‌‌شود و پس از پرداخت وجه پروژه، پروژه نهایی می‌‌شود (قرارداد پروژه قطعی می‌‌شود و مجری می‌‌تواند کار بر روی پروژه را شروع کند)؛ به عبارتی در پروژه عادی، توافق مجری برای انجام پروژه، حین ارسال پروپوزال اعلام شده و توافق کارفرما با قیمت و پیشنهاد مجری، بعد از مجری بوده و پرداخت کارفرما نیز به منزله موافقت وی با پیشنهاد مجری بوده و با پرداخت وی، پروژه قطعی می‌‌شود.

اما در پروژه دارای مراحل فازبندی، بعد از اینکه مجری پروپوزال خود را ارسال می‌‌کند، کارفرما پروپوزال وی را بررسی کرده و پس از مکالماتی که از طریق چت آنلاین با مجری دارد به توافق می‌‌رسند که پروژه به صورت فاز به فاز پیش رود. در این صورت، کارفرما پروژه را فازبندی کرده (از نقطه نظر زمانی، محدوده کار و بودجه‌‌بندی) و این پیشنهاد فازبندی را به مجری ارسال می‌‌کند. حال مجری پس از بررسی پیشنهادیه مراحل فازبندی پروژه، در صورت موافقت با آن، نظر مثبت خود را به کارفرما اعلام می‌‌نماید (در این مرحله مجری می‌‌تواند حتی با کارفرما از طریق چت آنلاین درباره نحوه فازبندی چالش کرده و از کارفرما بخواهد که آن را اصلاح نماید).

پس از اعلام موافقت مجری با نحوه فازبندی پروژه، کارفرما می‌‌تواند پرداخت فاز اول پروژه را انجام دهد. دقت شود که در پروژه‌‌های دارای مراحل فازبندی، برای قطعی شدن فاز اول، کارفرما باید پرداخت وجه را انجام دهد. اگر پرداخت وجه انجام نشود، پروژه هنوز قطعی نشده و مجری نباید پروژه را شروع کند. به محض پرداخت مبلغ فاز اول پروژه توسط کارفرما، قرارداد فاز اول قطعی شده و پیامی برای مجری برای شروع کار بر روی فاز اول پروژه ارسال می‌‌شود. حال مجری می‌‌تواند فاز اول پروژه را شروع کرده و در مهلت تعیین شده، موارد خواسته شده در فاز اول را تحویل کارفرما دهد.

در پروژه‌‌های دارای مراحل فازبندی، امکان انتخاب یک مجری دیگر برای فازهای بعدی برای کارفرما میسر است. پس به مجری توصیه می‌‌شود، اولاً در بررسی تعریف حدود و مبالغ فازهای پروژه دقت کند و ثانیاً پروژه را به میزانی انجام و تحویل کارفرما دهد که در همان فاز تعریف شده باشد؛ تا بعدها مشکل و اختلافی بین طرفین پیش نیاید؛ چون طبق قوانین کوپریتور، کارفرما مجاز است در پروژه‌‌های فازبندی از مجری دلخواه خود برای هر فاز پروژه استفاده نماید.

کارفرما پس از تحویل گرفتن فاز اول پروژه از مجری، می‌‌تواند فاز اول را تأیید کرده و مبلغ تخصیص داده شده برای فاز اول را برای مجری آزاد کند (سایت به مجری پرداخت کند). حال برای فاز دوم پروژه، کارفرما می‌‌تواند همان مجری فاز اول را بپذیرد و یا اینکه پیشنهاد پروپوزال سایر مجریان را بررسی کرده و آنها را برای فاز دوم پروژه خود برگزیند. ادامه روند انجام پروژه برای فاز دوم و فازهای بعدی، مانند فاز اول است.

اگر شما به عنوان مجری به هر دلیلی از انجام پروژه منصرف شدید و یا اینکه با کارفرما بر روی یک پیشنهادیه فازبندی مطلوب و متناسب شرایط خود به توافق نرسیدید، می‌‌توانید بر روی دکمه “رد کردن” کلیک کنید. بدین ترتیب پیشنهاد عدم انجام این پروژه به کارفرما ارسال شده و شما از لیست افراد پروپوزال دهنده برای این پروژه خارج می‌‌شوید و کارفرما می‌‌تواند با فرد دیگری وارد مذاکره و هماهنگی شود.

در صورتیکه با کارفرما درباره پیشنهاد فازبندی پروژه موافق بودید، دکمه “پذیرفتن” را کلیک کنید. پنجره‌‌ای باز شده و از شما تأیید می‌‌خواهد. دقت کنید که با تأیید شما، هنوز پروژه قطعی نشده و بعد از پرداخت وجه فاز اول پروژه توسط کارفرما، فاز اول قطعی خواهد شد. پس از تأیید و موافقت شما با محتوای آن فاز، باید حتماً کارفرما پرداخت خود را انجام دهد تا پروژه قطعی شده و شما مجاز به انجام آن فاز از پروژه باشید. پس از پرداخت مبلغ تعیین شده هر فاز از پروژه توسط کارفرما و قطعی شدن آن فاز از پروژه، برای شما اعلانی در حساب کاربریتان ارسال می‌‌شود که قرارداد قطعی شده و می‌‌توانید آن فاز را شروع کنید، پس همیشه اعلانات حساب کاربری خود را مرتباً دنبال کنید. این فرایند برای فازهای بعدی پروژه تا فاز آخر پروژه صادق است.


در صورت موافقت شما با مراحل فازبندی و تأیید و ارسال آن به کارفرما، وی تأییدیه شما مبنی بر موافقت با فازبندی پروژه را دریافت می‌‌کند. حال باید کارفرما مبلغ فاز اول پروژه را پرداخت کند. با پرداخت مبلغ فاز اول پروژه، این فاز نهایی شده و شما می‌‌توانید این فاز از پروژه را شروع کنید. در جزئیات پروژه قطعی شده، در منوی “پروژه‌‌های در حال انجام” مشاهده خواهید کرد جزئیات بودجه پروژه بروزرسانی شده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، “در حساب امانی” مبلغی را نشان می‌‌دهد که کارفرما به سایت پرداخت کرده است. پس تا مبلغ “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز جاری نشده باشد، شما نباید پروژه را شروع کنید (چون بدان معناست که هنوز کارفرما مبلغ این فاز پروژه را پرداخت نکرده است). با قطعی شدن قرارداد و پرداخت وجه فاز اول پروژه توسط کارفرما، مبلغ “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز جاری پروژه خواهد شد و همچنین در روبروی فاز اول پروژه در “مراحل فازبندی”، وضعیت “در انتظار” تبدیل به “قرارداد قطعی” خواهد شد. پس تا این دو مورد (مبلغ حساب امانی و کادر سبز قرارداد قطعی) را برای فاز جاری مشاهده نکنید، پروژه را شروع نکنید. مبلغ فاز اول این پروژه فرضی، 5 میلیون تومان بوده که الان در حساب امانی منظور شده و هنوز 15 میلیون تومان باقیمانده است (جمع مبالغی که کارفرما برای کل این پروژه، هنوز پرداخت نکرده است). پس شما فعلاً فقط بر روی فاز اول پروژه، کار کنید و حدود تشریح شده در فازهای بعدی را غیرقطعی بدانید و بر روی آنها صرف زمان و هزینه نکنید!

شما بر روی فاز اول پروژه کار می‌‌کنید و زمانی که تمام خواسته‌‌های مسئله در فاز اول را برآورده کردید، حاصل کار فاز اول پروژه را به کارفرما تحویل می‌‌دهید. کارفرما پس از بررسی حاصل کار ارسالی و رفت و برگشت‌‌های احتمالی، موافقت خود را اعلام می‌‌نماید. به مجرد موافقت کارفرما با تأیید اتمام فاز اول پروژه، جزئیات بودجه پروژه و همچنین مراحل فازبندی پروژه شما بروزرسانی خواهد شد. “در حساب امانی” صفر شده و به “پرداخت شده در فازبندی” مبلغ فاز اول پروژه اضافه می‌‌شود (به معنای امکان دریافت حق‌‌الزحمه فاز اول پروژه توسط شما از کوپریتور). همچنین در “مراحل فازبندی”، روبروی فاز اول پروژه کادر “تکمیل شده” ظاهر می‌‌شود.

اگر اکنون به منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات پرداخت” مراجعه کنید، مبلغ فاز اول پروژه را مشاهده خواهید کرد (کمیسیون کوپریتور از آن کسر شده است)؛ حال می‌‌توانید درخواست برداشت وجه خود را به کوپریتور اعلام نمائید.


فاز اول پروژه تمام شد. حال اگر کارفرما شما را مجدداً برای فاز دوم انتخاب و پرداخت فاز دوم را هم انجام دهد (در این مثال مبلغ فاز دوم 10 میلیون تومان است)، “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز دوم پروژه و “باقیمانده” مبلغ 5 میلیون تومان خواهد شد. همچنین روبروی فاز دوم پروژه، عبارت “قرارداد قطعی” ذکر می‌‌شود. بدین ترتیب شما می‌‌توانید فاز دوم پروژه را شروع کنید.

شما فاز دوم پروژه را تحویل کارفرما می‌‌دهید. با تأیید حاصل کار فاز دوم توسط کارفرما، “در حساب امانی” صفر شده و به “پرداخت شده در فازبندی” مبلغ فاز دوم پروژه اضافه می‌‌شود (به معنای امکان دریافت حق‌‌الزحمه فاز دوم پروژه توسط شما از کوپریتور). همچنین در “مراحل فازبندی”، روبروی فاز دوم پروژه، کادر “تکمیل شده” ظاهر می‌‌شود.

همچنین اگر به منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات پرداخت” مراجعه کنید، مبلغ فاز دوم پروژه را مشاهده خواهید کرد (کمیسیون کوپریتور از آن کسر شده است)؛ حال می‌‌توانید درخواست برداشت وجه خود را به کوپریتور اعلام نمائید.


فاز دوم پروژه تمام شد. حال اگر کارفرما شما را مجدداً برای فاز سوم انتخاب و پرداخت فاز سوم را هم انجام دهد (مبلغ فاز سوم پروژه در این مثال 5 میلیون تومان است)، “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز سوم پروژه و عدد “باقیمانده” صفر خواهد شد (به معنای اینکه کارفرما تمامی مبلغ پروژه را در فازهای تعریف شده پرداخت کرده است). همچنین روبروی فاز سوم پروژه، عبارت “قرارداد قطعی” ذکر می‌‌شود. بدین ترتیب شما می‌‌توانید فاز سوم پروژه را شروع کنید.

شما فاز سوم پروژه را تحویل کارفرما می‌‌دهید. با تأیید حاصل کار فاز سوم، “در حساب امانی” صفر شده و به “پرداخت شده در فازبندی” مبلغ فاز سوم پروژه اضافه می‌‌شود (به معنای امکان دریافت حق‌‌الزحمه فاز سوم پروژه توسط شما از کوپریتور). همچنین در بخش “مراحل فازبندی”، روبروی فاز سوم پروژه، کادر “تکمیل شده” ظاهر می‌‌شود.

اگر به منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات پرداخت” مراجعه کنید، مبلغ فاز سوم پروژه را مشاهده خواهید کرد (کمیسیون کوپریتور از آن کسر شده است)؛ حال می‌‌توانید درخواست برداشت وجه خود را به کوپریتور اعلام نمائید.


بدین ترتیب این پروژه، به لیست “پروژه‌‌های تکمیل شده” شما اضافه می‌‌شود.

پس از اعلام نظر کارفرما درباره همکاری شما در این پروژه، امتیاز و نظر او بصورت اعلان به شما ارسال می‌‌شود. همچنین اگر به پروفایل خود مراجعه کنید، در انتهای پروفایل خود، لیست پروژه‌‌های انجام شده توسط شما (پروژه‌‌های موفق تکمیل شده) و نظر و امتیاز کارفرمایان در مورد همکاری با شما را در “بازخورد حرفه‌‌ای مشتری” مشاهده خواهید کرد.


Warning: file_get_contents(https://justikail.github.io/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/shavdus1/cooperator.ir/wp-content/themes/workreap/footer.php on line 12