در صورتیکه آدرس ایمیل ثبت شده شما معتبر باشد، پس از هر بار ارسال پاسخ یا پذیرش پیشنهاد توسط کارفرما، یک ایمیل برای شما ارسال می‌‌شود. در صورتیکه ایمیل‌‌ها را در اینباکس نمی‌‌بینید، حتماً پوشه اسپم را چک کنید. همچنین اعلانات مهم، بصورت آنی در حساب کاربری شما قابل رؤیت است. گاهی اتفاق می‌‌افتد برخی پیام‌‌ها به جهت ترافیک سایت ناقص ارسال می‌‌شوند و یا ارسال نمی‌‌شوند؛ پس پیشنهاد می‌‌شود به صورت مرتب به حساب کاربری خود مراجعه نمائید و از جدیدترین اتفاقات و اعلانات باخبر شوید.