برای هر پروژه، امکان ثبت امتیاز و رأی برای کارفرما وجود دارد. با ثبت رأی و امتیاز، تجربه همکاری خود با مجری را در رزومه او ثبت می‌‌کنید.

برای ثبت امتیاز پس از اتمام و تأیید پروژه (تغییر وضعیت پروژه به “تکمیل شده” و کلیک بر روی “بروزرسانی” در صفحه جزئیات پروژه در حال انجام)، بلافاصله پنجره‌‌ای باز می‌‌شود که می‌‌توانید امتیاز خود را ثبت کنید. با توجه به میزان رضایت خود از عملکرد مجری به سؤالات نمایش داده شده پاسخ دهید و در قسمت توضیحات، تجربه همکاری و دلیل رضایت یا عدم رضایت خود از مجری را بنویسید. رأی و نظر شما در صفحه پروفایل شخصی مجری، ذیل پروژه شما ثبت شده و قابل رؤیت برای همگان است.