دقت داشته باشید که در جزئیات یک پروژه دارای فازبندی، تا مبلغ “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز جاری نشده باشد، شما نباید پروژه را شروع کنید (چون بدان معناست که هنوز کارفرما مبلغ این فاز پروژه را پرداخت نکرده است). با قطعی شدن قرارداد و پرداخت وجه فاز اول پروژه توسط کارفرما، مبلغ “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز جاری پروژه خواهد شد و همچنین در روبروی آن فاز پروژه در “مراحل فازبندی”، وضعیت “در انتظار” تبدیل به “قرارداد قطعی” خواهد شد. پس تا این دو مورد (مبلغ حساب امانی و کادر سبز قرارداد قطعی) را برای فاز جاری مشاهده نکنید، پروژه را شروع نکنید.

حال فرض کنید شما برای اجرای فاز اول پروژه انتخاب شده باشید و کارفرما از شما تأییدیه چگونگی مراحل فازبندی را بخواهد. شما با پذیرش نحوه فازبندی پروژه، به کارفرما آمادگی خود را اعلام می‌‌نمائید.

کارفرما اعلام آمادگی شما را دریافت می‌‌کند و پرداخت فاز اول پروژه را انجام می‌‌دهد.

شما بر روی فاز اول پروژه کار کرده و بعد از تحویل موفقیت آمیز حاصل کار به کارفرما، وی فاز اول پروژه را تأیید می‌‌کند.

اگر به منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات پرداخت” مراجعه کنید، مبلغ فاز اول پروژه را مشاهده خواهید کرد (کمیسیون کوپریتور از آن کسر شده است)؛ حال می‌‌توانید درخواست برداشت وجه خود را به کوپریتور اعلام نمائید.

شما منتظر اعلام شروع فاز دوم پروژه هستید. اما شاید کارفرما نخواهد فاز دوم را به شما بسپارد. با مراجعه به حساب کاربری خود اگر دیدید که در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” زیرمنوی “پروژه‌‌های در حال انجام” پروژه مدنظر حذف شده است، بدانید که پروژه توسط کارفرما لغو شده است (به هر دلیلی). در اینجا حق درخواست “حل اختلاف” برای شما محفوظ است. البته دقت دارید که شما می‌‌بایستی صرفاً در فاز اول، اقلام مربوطه به فاز اول را انجام و تحویل کارفرما داده باشید و اگر پیشاپیش هزینه و زمان خود را صرف فازهای بعدی پروژه که هنوز قطعی نشده بودند کرده باشید، مسئولیتی متوجه کارفرما و کوپریتور نیست و قصور از جانب خود شما در عدم رعایت قوانین سایت بوده است. همچنین شما می‌‌توانید در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” زیرمنوی “پروژه‌‌های لغو شده” این پروژه را مشاهده نمائید و مطمئن شوید که دیگر کارفرما قصد ادامه همکاری با شما را در ادامه مراحل فازبندی پروژه ندارد.