در سایت کوپریتور همه فرایندها بر اساس “پروژه” برنامه‌‌ریزی شده است. یعنی اگر تمایل دارید مجری‌‌هایی با توانایی و مهارت خاصی پیدا کرده و با آنها ارتباط برقرار کنید، نیاز است پروژه مورد نظر خود را در سایت در دسته‌‌بندی دقیق خود ثبت کنید. مجریانی هستند که بر اساس تخصصشان در این دسته‌‌ها ثبت‌‌نام کرده‌‌اند. پروژه شما به صورت اعلان و ایمیل برای آنها ارسال می‌‌شود و در صورتیکه آنها تمایل و توانمندی برای انجام آن پروژه داشته باشند، پیشنهاد خود را در قالب پروپوزال به شما ارائه داده و شما خواهید توانست از بین پیشنهادات ارسالی، متناسب‌‌ترین آنها در رفع نیازتان را بیابید.