برای درخواست برداشت وجه، در منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات پرداخت”، بر روی گزینه Bank Transfer کلیک کرده و قسمت‌‌های مربوط به “نوع حساب بانکی”، “نام بانک” و “شماره شبای حساب” را تکمیل و دکمه “ارسال” را کلیک کنید. بدین ترتیب اطلاعات بانکی شما در کوپریتور ثبت خواهد شد. حال در قسمت “موجودی قابل برداشت” کل مبلغی که می‌‌توانید درخواست دهید را مشاهده می‌‌کنید که با کلیک بر روی دکمه “برداشت وجه” می‌‌توانید مبلغ مدنظر خود برای برداشت را وارد کرده و به کوپریتور اعلام کنید. در صورتیکه اطلاعات حساب بانکی شما با پروفایل شما مطابقت داشته باشد، وجه مورد درخواست شما وارد لیست انتظار امور مالی می‌‌شود و پس از تأیید حسابداری، نهایتاً طی 1 تا 3 روز کاری، به حساب شما واریز خواهد شد. حداقل موجودی جهت برداشت می‌‌بایست هزار تومان باشد. کارمزد و هزینه‌‌های حواله مبالغ بصورت پایا، از مبلغ درخواستی کسر خواهد شد.