در داشبورد منوی “صورتحساب‌‌ها” می‌‌توانید جزئیات تمام تراکنش‌‌های مالی خود (پروژه‌‌ها و فازبندی پروژه‌‌ها) را مشاهده نمائید.