در کوپریتور شما فقط می‌‌توانید یک حساب کاربری داشته باشید. به دلیل سیستم احراز هویت، امکان ثبت حساب کاربری حقوقی و همچنین حقیقی تکراری برای ثبت‌‌نام در سایت وجود ندارد. در پنل هر حساب کاربری، هم می‌‌توان به نوع کاربری کارفرمایی دسترسی داشت و هم به نوع کاربری مجری‌‌گری. به عبارتی همزمان می‌‌توان هر دو نوع کاربری را با ایجاد صرفاً یک حساب کاربری، داشت و با تعویض نوع کاربری در پنل خود، هم به عنوان کارفرما، پروژه ثبت کنید و هم به عنوان مجری، پروپوزال ارسال نمائید.

شما در سایت یا به عنوان کارفرما ثبت‌‌نام کرده‌‌اید و یا به عنوان مجری. حال زمانی که برای اولین بار می‌‌خواهید “تعویض حساب” انجام دهید، (یعنی اگر به عنوان مجری ثبت‌‌نام کرده‌‌اید، وارد پنل کارفرمایی خود شوید و یا اگر به عنوان کارفرما ثبت‌‌نام کرده‌‌اید، وارد پنل مجری‌‌گری خود شوید)، می‌‌توانید از منوی گوشه سمت راست بالای حساب کاربری خود اقدام نمایید. با کلیک بر روی این منو، اولین گزینه آن، “تعویض حساب” است که با کلیک بر روی آن، پیغامی برای تأییدیه مشاهده خواهید کرد.

با تأیید پیغام، شما وارد نوع کاربری دیگر خود خواهید شد.

شایان ذکر است، این گزینه، دیگر از منوی شما حذف خواهد شد و به جای آن گزینه مربوط به نوع دیگر حساب کاربری شما فعال خواهد شد. از این به بعد، با کلیک بر روی آن، به نوع کاربری دیگر خود منتقل خواهید شد. پس در مراجعه بعدی، برای تعویض حساب خود می‌‌توانید در منوی جمع شونده گوشه بالای داشبورد خود، با کلیک بر روی نام حساب خود و باز شدن فهرست کوتاه پنل حساب کاربری، با انتخاب اولین گزینه، به نوع دیگر کاربری حساب خود بروید. مثلاً در مثال زیر، کاربر در پنل نوع کاربری کارفرمایی خود است و با کلیک بر روی گزینه “مجری”، پنجره‌‌ای باز می‌‌شود که بعد از تأیید، به پنل حساب کاربری مجری‌‌گری خود منتقل خواهد شد.

دقت شود که هر دو نوع کاربری برای حساب شما فعال است و فقط شما در حساب کاربری خود تعویض پنل انجام می‌‌دهید تا دسترسی به تنظیمات و رویدادهای پنل دیگر خود داشته باشید. می‌‌توانید با انتخاب گزینه “پروفایل من” در هر دو نوع کاربری، خروجی صفحه یکتای خود را برای هم کاربری کارفرمایی و هم مجری‌‌گری خود ببینید و تنظیمات و ویرایش مدنظر خود را اعمال نمائید.

با تنظیم پنل هر دو نوع کاربری در حساب کاربری خود قادر خواهید بود هم در پنل مجری خود، برای پروژه‌‌های سایر کارفرمایان، پروپوزال خود را ارسال کنید و هم در پنل کارفرمایی خود، پروژه‌‌های مدنظر خود برای برونسپاری را ثبت کنید تا مجریان دیگر، پروپوزال‌‌های خود را برای شما ارسال کنند.