مراحل ایجاد پروژه با مراحل فازبندی، مانند پروژه عادی با تحویل یکباره است؛ فقط باید حین تعریف و ارسال پروژه، گزینه “آیا این پروژه به پرداخت فاز به فاز نیاز دارد؟” فعال شود:

زمانی که پروژه تأیید شد و در سایت قرار گرفت، مجریان می‌‌توانند بر روی آن پیشنهاد خود را ارسال نمایند. پس از دریافت پروپوزال از مجریان، می‌‌توانید در منوی “مدیریت پروژه” زیرمنوی “پروژه‌‌های ارسال شده”، لیست پیشنهادات را ببینید. با کلیک بر روی “مشاهده پروپوزال‌‌ها” به صفحه پروپوزال‌‌های ارسالی آن پروژه هدایت می‌‌شوید.

در صورتیکه مجری مدنظر خود را انتخاب کردید، از طریق کلیک بر روی “انتخاب مجری و فازبندی پروژه” به صفحه جدیدی منتقل می‌‌شوید:

در این صفحه، می‌‌توانید فازبندی پروژه را انجام دهید. برای فازبندی، بر روی “افزودن مرحله فازبندی” کلیک کنید. پنجره زیر باز می‌‌شود که باید نام مشخصی برای عنوان مرحله فازبندی تعیین کنید؛ مبلغی که کمتر از باقیمانده مبلغ کل پروژه باشد، تاریخ سررسید و توضیحات آنچه که باید در این فاز شما از مجری تحویل بگیرید. دقت کنید که توضیحات، مبلغ و تاریخ اعلامی شما دقیق باشد که احیاناً بعدها در زمان پیشامد “اختلاف” بتوان به آن استناد کرد. با کلیک بر روی “ذخیره”، تعریف فاز پایان می‌‌یابد.

بدین ترتیب در “مراحل فازبندی” فاز اول تعریف شد. در قسمت “جزئیات بودجه پروژه”، عبارت “کل بودجه”، مبلغ نهایی تعیین شده جهت انجام پروژه است؛ “در حساب امانی” به معنای پرداخت وجه صورت گرفته توسط کارفرما و قطعی شدن مبلغ یک یا چند فاز پروژه در حال انجام است (مجری بر روی آن کار می‌‌کند)؛ “پرداخت شده در فازبندی” به معنای مبالغ فازهای تکمیل یافته است که مجری حق‌‌الزحمه خود را دریافت کرده است و “باقیمانده” به معنای مبالغ فازهای تعریف شده است که هنوز پرداخت آن توسط کارفرما صورت نگرفته است. تعریف فاز اول در این مثال، به مبلغ 5 میلیون تومان است. دقت شود تا کل مبلغ نهایی پروژه بصورت فازبندی، تعریف نشده باشد، دکمه “افزودن مرحله فازبندی” فعال خواهد بود. پس از تعریف تمام مبلغ بودجه پروژه در مراحل فازبندی مختلف در این مثال نمونه، پروژه بدین صورت فازبندی شد:

حال فازبندی پروژه توسط شما تمام شده است و دکمه “افزودن مرحله فازبندی” به “ارسال مراحل فازبندی پروژه به مجری” تبدیل خواهد شد.

شما همچنین می‌‌توانید جزئیات فازبندی خود را در قسمت “مراحل فازبندی” و در روبروی هر فاز با کلیک بر روی “ویرایش” تغییر دهید. در ویرایش، مادامی که جمع مبالغ تمامی فازهای تعریف شده، مساوی مبلغ اصلی بودجه پروژه نشود، دکمه “افزودن مرحله فازبندی” به “ارسال مراحل فازبندی پروژه به مجری” تبدیل نشده و قادر نخواهید بود فازبندی پروژه خود را به مجری ارسال کنید. پس از ارسال فازبندی پروژه به مجری، باید منتظر تأیید فازبندی توسط مجری باشید. هنوز پرداخت پروژه انجام نشده و پروژه قطعی نیست.

احتمال دارد که در این مرحله، مجری به هر دلیلی از انجام پروژه منصرف شده باشد و یا اینکه با شما بر روی یک پیشنهادیه فازبندی مطلوب و متناسب شرایط خود به توافق نرسیده باشد (از طریق ارتباط چت آنلاین) و پیشنهاد فازبندی شما را رد کند. بدین ترتیب پیشنهاد عدم انجام این پروژه توسط آن مجری را دریافت خواهید کرد و وی از لیست افراد پروپوزال دهنده برای این پروژه خارج می‌‌شود. در این حالت، شما می‌‌توانید برای مابقی مجریان، پیشنهاد خود را ارسال کرده و منتظر نظر آنها باشید.

در صورت موافقت مجری با پیشنهاد فازبندی، پروژه در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروژه‌‌های در حال انجام” قرار می‌‌گیرد. دقت کنید که در پروژه‌‌های دارای فازبندی، تا پرداخت انجام نشود، به مجری اعلان شروع کار ارسال نمی‌‌شود. پس وجود این پروژه با مراحل فازبندی در لیست “پروژه‌‌های در حال انجام” شما به معنای کار کردن مجری بر روی آن نیست.

قرار گرفتن این پروژه در لیست “پروژه‌‌های در حال انجام” بدین جهت است که بیان کند ارتباطی با مجری مشخصی برقرار شده و برنامه فازبندی برای وی ارسال شده است (نه اینکه مجری بر روی آن کار می‌‌کند). پس از دریافت تأییدیه مجری، در جزئیات این پروژه، روبروی هر فاز پروژه، امکان پرداخت میسر شده است.

با کلیک بر روی دکمه “پرداخت کنید” روبروی فاز اول پروژه، به صفحه بانک منتقل می‌‌شوید که می‌‌توانید پرداخت خود را انجام دهید. پس از پرداخت مبلغ فاز اول پروژه، “در حساب امانی” بروز شده و مبلغ فاز اول در آن قید می‌‌شود. این بدان معناست که شما پرداخت مبلغ این فاز را انجام داده‌‌اید و مجری هم بر روی پروژه شروع به کار می‌‌کند. دقت شود که این چارت دقیقاً برای مجری هم نمایش داده می‌‌شود و مادامی که مجری مبلغ فاز جاری پروژه را در “در حساب امانی” مشاهده نکند، اطمینان دارد که هنوز پرداخت شما انجام نشده و آن فاز را شروع نخواهد کرد. همچنین روبروی فاز اول پروژه شما در “مراحل فازبندی”، یک کادر آبی رنگ ظاهر می‌‌شود که صورتحساب پرداختی شما را نشان می‌‌دهد، کادر خاکستری رنگ که نشان می‌‌دهد این فاز پروژه قطعی و پیامی به مجری ارسال شده و کادر سبز رنگ که برای زمانی است که حاصل کار فاز اول را به صورت کامل از مجری دریافت کرده‌‌اید و می‌‌خواهید عملاً پایان فاز اول پروژه و تأیید این فاز و دستور آزادسازی مبلغ این فاز را به سایت (جهت پرداخت به مجری) بدهید.

شایان ذکر است که کارفرما می‌‌تواند هر تعداد از فازهایی که مدنظر دارد را به یکباره پرداخت کند. بدین ترتیب، تمام فازهای پرداخت شده، برای مجری قطعی شده و مجری می‌‌تواند بر روی آن کار کند. مجری بر روی فاز اول کار را شروع می‌‌کند و در نهایت کار را به شما تحویل می‌‌دهد. در صورت تحویل موفقیت‌‌آمیز این فاز پروژه، شما می‌‌توانید اتمام کار را تعیین کنید. با کلیک بر روی کادر سبز رنگ روبروی فاز اول پروژه (“تأیید پایان این فاز پروژه”)، شما می‌‌توانید اتمام فاز اول را اعلام نمایید.

بلافاصله پس از تأیید شما، جزئیات بودجه پروژه بروزرسانی شده و مبلغ “در حساب امانی” صفر شده و به “پرداخت شده در فازبندی” مبلغ فاز اول پروژه افزوده می‌‌شود (به معنای دریافت حق‌‌الزحمه فاز اول پروژه توسط مجری). همچنین در بخش “مراحل فازبندی”، روبروی فاز اول پروژه، کادر “تکمیل شده” ظاهر می‌‌شود.

با کلیک بر روی “بررسی صورتحساب” می‌‌توان جزئیات واریزی این فاز را مشاهده کرد:

فاز اول پروژه تمام شد. حال شما می‌‌توانید برای فاز دوم پروژه خود، همان مجری فاز اول و یا یک مجری جدید انتخاب نمائید. با انتخاب مجری قبلی و پرداخت وجه فاز دوم (در این مثال 10 میلیون تومان)، مبلغ “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز دوم پروژه و “باقیمانده” مبلغ 5 میلیون تومان خواهد شد.

شما حاصل کار فاز دوم پروژه را هم از مجری تحویل می‌‌گیرید. با کلیک بر روی “تأیید پایان این فاز پروژه”، مبلغ “در حساب امانی” صفر شده و به “پرداخت شده در فازبندی” مبلغ فاز دوم پروژه اضافه می‌‌شود (به معنای دریافت حق‌‌الزحمه فاز دوم پروژه توسط مجری). همچنین در بخش “مراحل فازبندی”، روبروی فاز دوم پروژه، کادر “تکمیل شده” ظاهر می‌‌شود.

فاز دوم پروژه تمام شد. حال شما می‌‌توانید برای فاز سوم پروژه خود، همان مجری فاز دوم را انتخاب نمائید. با انتخاب مجری قبلی و پرداخت وجه فاز سوم (در این مثال 5 میلیون تومان)، مبلغ “در حساب امانی” معادل مبلغ فاز سوم پروژه و “باقیمانده” صفر خواهد شد (به معنای پرداخت تمامی مبلغ پروژه توسط شما در مجموع کل فازهای تعریف شده).

شما حاصل کار فاز سوم پروژه را هم از مجری تحویل می‌‌گیرید. با کلیک بر روی “تأیید پایان این فاز پروژه”، مبلغ “در حساب امانی” صفر شده و به “پرداخت شده در فازبندی” مبلغ فاز سوم پروژه اضافه می‌‌شود (به معنای دریافت حق‌‌الزحمه فاز سوم پروژه توسط مجری). همچنین در بخش “مراحل فازبندی”، روبروی فاز سوم پروژه کادر “تکمیل شده” ظاهر می‌‌شود.

عملاً پروژه تمام شده است؛ حال شما می‌‌توانید برای ثبت نظر، وارد جزئیات پروژه شده و وضعیت پروژه را به “تکمیل شده” تغییر دهید و بر روی گزینه “بروزرسانی” کلیک کنید.

بلافاصله پنجره‌‌ای باز می‌‌شود که می‌‌توانید امتیاز و نظر خود را از همکاری با این مجری در این پروژه بیان کنید. سعی کنید هم در رابطه با مجری نظر بدهید و هم درباره حاصل کار او در انجام پروژه شما.

Cimbot - Cimol Bojott

CIMOL BOJOTT

``Makan cimol bojott, bikin semangatmu jadi ngotot``

Tentang Kami

Kami adalah penjual Cimol Bojott yang beroperasi dikawasan Pemuda, Jakarta Timur. Selain rasa yang enak, kami juga menyajikan harga yang murah.

Pilihan Menu

Cimol Original

Cimol Original

Rp. 5000 / Porsi

Cimol Pedas

Cimol Pedas

Rp. 5000 / Porsi

Cimol Jagung Bakar

Cimol Pedas

Rp. 5000 / Porsi

PAY

Payment

Kontak

Untuk Melakukan Pre-Order (PO), Silakan Hubungi Contact Yang Tertera.

© 2023 Cimol Bojott.