در داشبورد می‌‌توانید به منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات حساب” مراجعه کرده و از آنجا در قسمت “اعلانات ایمیل”، ایمیل جدید خود را تنظیم نمائید. از این پس تمامی مکاتبات سایت کوپریتور با ایمیل جدید شما خواهد بود.