کارفرما در زمان ثبت پروژه در سایت، یک بازه قیمت که نشان دهنده اندازه پروژه است را مشخص می‌‌کند. هر یک از مجریان با بررسی شرح پروژه، مهارت‌‌های مورد نیاز و تطابق آن با توانمندی خود، مبلغی را به عنوان دستمزد پیشنهاد می‌‌دهند. آن مبلغ می‌‌تواند در بازه قیمت منتخب کارفرما یا کمتر از آن باشد. شما به عنوان کارفرما می‌‌توانید تا حدودی مطمئن شوید که به دلیل رقابتی بودن محیط سایت، سطح قیمت‌‌های پیشنهادی در کوپریتور از متوسط رایج بازار و قیمت‌‌هایی که توسط شرکت‌‌ها و اشخاص خارج از محیط اینترنت پیشنهاد می‌‌شود، پایین‌‌تر است. اما گاهی قیمت‌‌های پیشنهاد شده بسیار متفاوت از هم و با اختلاف زیاد از میانگین مطرح می‌‌شوند که می‌‌تواند انتخاب مجری را دشوار کند. برخی از دلایل از قرار زیر است:

کافی نبودن توضیحات پروژه

زمانی که توضیحات پروژه را می‌‌نویسید باید به صورت کامل تمام نیازمندی‌‌ها را دسته‌‌بندی و لیست کنید. زمانی که مجری متن توضیحات پروژه را می‌‌خواند باید بر اساس این توضیحات، زمان مورد نیاز و هزینه را برآورد کند. بنابراین باید با مجری بصورت مفصل و با جزئیات مذاکره کنید تا اطمینان حاصل نمائید که توضیحات پروژه را به درستی متوجه شده و بر آن اساس، پیشنهاد قیمت را ارسال کرده است.

مجری تازه‌‌کار

تعدادی از مجریان، افرادی هستند که به تازگی کار خود را شروع کرده‌‌اند، اما در عین حال تخصص کافی و لازم برای انجام کار شما را دارند. این مجریان تازه‌‌کار با توجه به اینکه رزومه کاملی ندارند که گویای توانایی‌‌های آنها باشد، ممکن است برای جلب توجه شما و بدست آوردن پروژه، قیمتی رقابتی را پیشنهاد دهند که پایین‌‌تر از قیمت سایر مجریان باشد.

هزینه‌‌های سربار و یا تسلط در کار

برخی از مجریان کسانی هستند که دارای تجارب بالایی هستند، شرکت ثبت شده دارند و از فعالیت آنها زمان زیادی می‌‌گذرد. احتمال دارد هزینه‌‌های سربار این شرکت‌‌ها باعث افزایش قیمت پیشنهادی آنها شود. همچنین برای برخی از شرکت‌‌های معتبر، کار کردن و مشارکت در پروژه‌‌ها، حد کمینه‌‌ای دارد و شاید حاضر نباشند در پروژه‌‌های کوچک و یا دارای سود کم، اعلام تمایل نمایند.