در داشبورد خود منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات پرداخت” را انتخاب کنید. با کلیک بر روی گزینه Bank Transfer، قسمت‌‌های مربوط به “نوع حساب بانکی”، “نام بانک” و “شماره شبای حساب” را تکمیل و دکمه “ارسال” را کلیک کنید. بدین ترتیب اطلاعات بانکی شما در کوپریتور ثبت خواهد شد. دقت کنید که طبق قوانین کوپریتور، اطلاعات حساب بانکی شما با پروفایل شما باید مطابقت کامل داشته باشد.