شما همواره می‌‌توانید جزئیات مبالغ برداشت وجه از سایت را در داشبورد منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “تنظیمات پرداخت” و انتخاب تب “پرداخت‌‌های شما” مشاهده کنید. اگر درخواست وجه تأیید نشده‌‌ای داشته باشید، در ستون “روش پرداخت” عبارت pending و در صورتیکه وجه توسط کوپریتور به حساب شما واریز شده باشد، عبارت publish را مشاهده خواهید کرد.