معمولاً نیازی به حذف پروژه نیست و می‌‌توانید پروژه را به همان صورت رها کنید. هر پروژه‌‌ای که ایجاد می‌‌شود محتوای کوپریتور است و این محتوا برای ما ارزش دارد. محتوا در شبکه‌‌های اجتماعی به اشتراک گذارده می‌‌شود، در گوگل ایندکس می‌‌شود و برای کاربران از طریق ایمیل ارسال می‌‌شود. اگر اجازه دهیم هر کاربر پروژه خود را حذف کند، این محتوا از بین می‌‌رود و کاربران به صفحه‌‌های حذف شده هدایت می‌‌شوند.