شما می‌‌توانید از داشبورد منوی “حل اختلاف”، درخواست خود را ارائه دهید.

برای درخواست جدید، بر روی گزینه “+ ایجاد درخواست حل اختلاف” کلیک کنید. پنجره‌‌ای باز می‌‌شود که باید پروژه و دلیل خود را انتخاب کنید و توضیحات کافی خود را برای رسیدگی تیم داوری، بنویسید. مجری فقط می‌‌تواند در مورد پروژه‌‌های لغو شده و یا در حال انجام، درخواست حل اختلاف بدهد و کارفرما فقط می‌‌تواند در مورد پروژه‌‌های لغو شده، درخواست حل اختلاف بدهد. دقت کنید که برای هر پروژه، فقط یکبار می‌‌توان درخواست حل اختلاف ارائه داد؛ پس توضیحات خود را کامل بنویسید و بدون وجود ادله قوی، درخواست داوری مطرح نکنید. معمولاً بسته به پروژه، حدود یک هفته طول می‌‌کشد تا تیم داوری مسئله را بررسی و نتیجه را اعلام نماید؛ البته این زمان، می‌‌تواند تابع شرایط طرفین و پروژه تغییر کند.