دقت شود که در کوپریتور مجری فقط می‌‌تواند در مورد پروژه‌‌های لغو شده و یا در حال انجام، درخواست حل اختلاف بدهد و کارفرما فقط می‌‌تواند در مورد پروژه‌‌های لغو شده، درخواست حل اختلاف بدهد. پس زمانی که شما به عنوان کارفرما، صراحتاً رضایت خود را از حاصل کار اعلام می‌‌کنید، امکان طرح درخواست داوری از شما سلب می‌‌شود. اما چنانچه پس از این مرحله، درخواست داوری ارائه بدهید به عهده داور کوپریتور است که آن را بپذیرد یا نه. چنانچه در مراحل پشتیبانی، کاری از قبل توافق شده باشد و طی مدت زمان پشتیبانی مشکل رخ دهد، شما می‌‌توانید از طریق منوی “پشتیبانی” در داشبورد حساب کاربری خود، درخواست‌‌تان را با کوپریتور مطرح کنید تا آن را بررسی نماید.