پرداخت کارفرما به مجری از طریق “سیستم مالی نیابتی” کوپریتور انجام می‌‌شود، یعنی کارفرما پرداخت را به کوپریتور انجام می‌‌دهد و هر زمان که پروژه را با موفقیت تحویل گرفت و از نتیجه کار راضی بود، کوپریتور با کسر کمیسیون پروژه، مبلغ را به حساب مجری واریز می‌‌کند. “سیستم مالی نیابتی” کوپریتور برای محافظت از کارفرما و مجری طراحی شده است.

همه پرداخت‌‌ها در کوپریتور می‌‌بایست از این طریق انجام شود. هرگونه درخواست پرداخت خارج از سایت خلاف قوانین سایت بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل، کوپریتور هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول نخواهد کرد. پس بهتر است به کاربرانی که قوانین کوپریتور را نادیده می‌‌گیرند و سعی دارند تا پروژه را از سیستم خارج کنند، اطمینان نکنید.

کارفرما هنگام قبول پیشنهاد پروپوزال یکی از مجریان برای انجام پروژه خود، باید پرداخت آن پروژه را انجام دهد تا اعلان شروع کار به مجری ارسال شود. تا پرداخت مبلغ پروژه صورت نگرفته باشد، مجری پروژه را شروع نخواهد کرد.