شناسه حساب بانکی ایران (شبا) کدی 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌‌کند. این شماره با IR شروع شده و پس از آن 24 رقم دیگر قرار می‌‌گیرد. هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره شباست. برای دریافت شماره شبای صحیح مربوط به حساب بانکی خود می‌‌توانید از طریق مراجعه حضوری به بانک، خودپرداز و یا سایت رسمی بانک مورد نظر اقدام کنید. شماره شبا را همچنین می‌‌توانید بر روی دفترچه حساب بانکی خود بیابید. برخی بانک‌‌ها نیز شماره شبا را بر روی کارت‌‌های بانکی چاپ می‌‌کنند.