برای در جریان قرار دادن پلیس فتا از تخلف صورت گرفته و شکایت از شخص مظنون می‌‌توانید در وبسایت پلیس فتا به بخش ثبت گزارش مردمی مراجعه کنید و گزارش شکایت خود را در بخش مربوطه ثبت کنید. کارشناسان پلیس فتا در اسرع وقت با شما تماس می‌‌گیرند و موضوع را پیگیری می‌‌کنند. بعد از پیگیری به احتمال زیاد شما را به یکی از دادسراهای جرایم رایانه‌‌ای ارجاع خواهند داد. پس از تشکیل پرونده، با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به آن بر اساس روال‌‌های قانونی به جریان خواهد افتاد.