اگر به عنوان شخص حقیقی در سایت ثبت‌‌نام می‌‌کنید، در زمان وارد کردن اطلاعات کاربری، حتماً نام و نام خانوادگی خود را به فارسی و مطابق با اطلاعاتی که در کارت ملی شما درج شده است، بنویسید. از تصویر پروفایل اداری استفاده کنید. تصویری که از کارت ملی ارسال می‌‌کنید نیز می‌‌بایست از کیفیت لازم برخوردار باشد و تمامی قسمت‌‌های کارت ملی شما در آن نمایش داده شده باشد و قسمتی حذف نشده باشد. از شما می‌‌خواهیم تا از تصویر شخصی خود یا سایر کارت‌‌های شناسایی (گواهینامه، بیمه تأمین اجتماعی، گذرنامه و …) برای احراز هویت استفاده نکنید.

اگر به عنوان شخص حقوقی در سایت ثبت‌‌نام می‌‌کنید، بایستی آخرین تغییرات شرکت، آگهی تأسیس شرکت و نامه رسمی معرفی نماینده در سربرگ شرکت با مهر و امضاء دارنده حق امضاء، در سایت بصورت یک فایل zip شده، بارگذاری شود.

همچنین دقت کنید که شماره حساب بانکی که به کوپریتور معرفی می‌‌کنید باید مطابقت کامل با اطلاعات ثبت‌‌نامی و مدارک ارسالی جهت احراز هویت داشته باشد، وگرنه درخواست وجه شما در پروژه‌‌ها رد خواهد شد. کوپریتور با بررسی صحت اسناد ارسالی، نسبت به تأیید هویت کاربران اقدام خواهد کرد.