مجریان کوپریتور می‌‌توانند نمونه‌‌کارهای خود را در قسمت گالری بارگذاری نمایند. اما چند دلیل تأیید نشدن نمونه کارها از قرار زیر است:

اگر از دسکتاپ خود پرینت اسکرین می‌‌گیرید، نمونه کار حرفه‌‌ای نخواهد بود و تأیید نخواهد شد (در این صورت حتماً بخشی که حاوی اطلاعات دسکتاپ شماست، حذف شود)

اگر اطلاعات تماس خود (آدرس، ایمیل، شماره همراه، نام سایت، اینستاگرام و …) در نمونه کارهای خود ارائه داده باشید، تأیید نخواهد شد

اگر تصویری که ارسال کرده‌‌اید از کیفیت لازم برخوردار نباشد، نمونه کار تأیید نخواهد شد

اگر نمونه کار شما مرتبط به توضیحات پروفایل و نوع فعالیت کسب و کار شما نباشد

اگر از نمونه کار فرد دیگری استفاده کرده باشید و برای کوپریتور محرز شود، نمونه کار تأیید نخواهد شد.