هر زمان کارفرما پروپوزال یکی از مجریان را در پروژه خود بپذیرد، بلافاصله برای مابقی مجریانی که برای آن پروژه، پروپوزال ارسال کرده‌‌اند اعلانی ارسال می‌‌شود که پروپوزال آنها انتخاب نشده است.