کارفرما تا 7 روز پس از دریافت حاصل کار پروژه (به شرط صحت انجام موارد توافق شده در پروژه) زمان دارد پروژه را تأیید کند تا مجری بتواند وجه خود را برداشت نماید. در صورتیکه کارفرما تعللی در این بازه زمانی داشت، از طریق ارائه درخواست “پشتیبانی” در داشبورد پنل کاربری خود، درخواست خود را برای رسیدگی اعلام نمائید. اگر از قبل یا در خلال پروژه، توافق دیگری در خصوص مدت زمان مورد نیاز کارفرما برای بررسی پروژه تحویل داده شده صورت گرفته است، لازم است تا به میزان مدت زمان توافق شده منتظر بمانید و سپس در صورت نیاز، درخواست پشتیبانی خود را ثبت کنید.