مطمئناً شما در انتخاب مجری دقت لازم را انجام داده‌‌اید اما پس از شروع، ممکن است عملکرد مجری آن چیزی که در تصور شما بوده نباشد. لطفاً ابتدا شرایط خود و پروژه را در نظر بگیرید. اگر می‌‌توانید منتظر باشید و مشکلی پیش نمی‌‌آید، توصیه می‌‌کنیم صبور باشید. اما اگر زمان برای شما بسیار مهم است، یک تیکت “پشتیبانی” ایجاد کرده و تمامی مواردی که در نظر دارید را بیان کنید. کوپریتور درخواست شما را بررسی کرده و نتیجه آن را به شما اعلام خواهد نمود. مجریان، کارمندان کوپریتور نیستند و برای خود کار می‌‌کنند، ولی کوپریتور دسترسی مجریانی که کار را جدی نمی‌‌گیرند، رفتار مناسب و حرفه‌‌ای ندارند و قوانین سایت را رعایت نمی‌‌کنند مسدود می‌‌کند و تمایل به همکاری با چنین افرادی ندارد. در این صورت لطفاً حتماً کاربر را گزارش کنید و دلیل خود را شرح دهید.