در صورتیکه مجری کار را رها کند یا کار را به درستی انجام نداده باشد یا بطور کلی اختلافی بین شما بوجود آید، شخص شاکی باید یک درخواست “حل اختلاف” از منوی داشبورد خود ایجاد نماید. همچنین اگر مجری پذیرفته است که کار به درستی انجام نشده و طرفین در این خصوص به توافق رسیده‌‌اند، می‌‌توانند با ثبت درخواست پشتیبانی، پروژه را لغو کنند (کارفرما می‌‌تواند شخصاً پروژه را از طریق مدیریت جزئیات پروژه در حساب کاربری خود، لغو کند) تا امکان انتخاب مجری دیگری برای ادامه کار و یا دریافت وجه پرداخت شده توسط کارفرما مهیا باشد.