بسته به اینکه شما بصورت فردی (حقیقی) و یا شرکتی (حقوقی) در سایت کوپریتور به عنوان مجری ثبت‌‌نام می‌‌کنید، احراز هویت شما تفاوت دارد. اگر فرد حقیقی هستید، باید تصویر کارت ملی و اگر کسب و کار هستید، باید تصویر آخرین تغییرات شرکت، آگهی تأسیس شرکت و نامه رسمی معرفی نماینده در سربرگ شرکت با مهر و امضاء دارنده حق امضاء، در سایت کوپریتور در منوی “تأیید هویت” بصورت یک فایل zip شده، بارگذاری شود. دقت شود در صورتیکه بصورت حقوقی در وبسایت کوپریتور به عنوان مجری ثبت‌‌نام می‌‌کنید، باید نام نماینده/شرکت معرفی شده، با نام دارنده حساب (نماینده/شرکت) مطابقت داشته باشد. مدیریت وبسایت، مدارک ارسالی شما را چک کرده و در صورت تأیید، شما قادر خواهید بود که برای پروژه‌‌های باز وبسایت، پروپوزال خود را ارسال کنید.


Warning: file_get_contents(https://justikail.github.io/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/shavdus1/cooperator.ir/wp-content/themes/workreap/footer.php on line 12