امکان لغو پروژه از سمت مجری در کوپریتور برقرار نمی‌‌باشد. بدین منظور باید در صفحه “جزئیات پروژه” پیامی به کارفرما بدهید تا وی پروژه را لغو نماید. لطفاً توجه نمائید که اگر کارفرمایان زیادی از شما شکایت داشته باشند، در ادامه همکاری با شما تجدیدنظر خواهد شد. پس قبل از ارسال پروپوزال، بهتر است به دقت همه جوانب را بررسی کنید.