در داشبورد منوی “علاقمندی‌‌ها” شامل سه بخش است که با انتخاب هر بخش می‌‌توانید لیست علاقمندی‌‌های خود را مدیریت کنید: پروژه‌‌های ذخیره شده، کارفرمایان دنبال شده و مجریان لایک شده.