با توجه به قوانین سایت، کوپریتور به عنوان واسطه میان کارفرما و مجری فعالیت می‌‌نماید و در بهترین حالت همواره سعی در تسهیل کردن انجام معاملات و ایجاد رضایتمندی هر دو طرف دارد. با توجه به اینکه حل اختلاف پروژه‌‌های کوپریتور به دلیل پیچیدگی‌‌های فنی و علمی و نیاز به دانش تخصصی در آن زمینه خاص دارد، کارفرما و مجری توافق می‌‌کنند که در صورت پیشامد هرگونه اختلاف، مرجع اولیه حل اختلاف، تیم داوری کوپریتور باشد.

حال اگر بر اساس دلایل ذکر شده در قوانین سایت، تیم داوری کوپریتور از داوری خودداری کند، در مرحله اول شاکی، شکایت خود را به صنف مربوطه (به عنوان مثال سازمان صنفی رایانه‌‌ای) ارجاع داده تا طرفین دعوی اعم از کارفرما و مجری در محل مذکور حضور یافته تا داور یا داوران به شکایت آنها ترتیب اثر دهند. پس از سپری شدن آن مرحله، چنانچه نتیجه مطلوب حاصل نشود و شاکی تمایل به اقامه دعوی داشته باشد نیاز است درخواست خود را مستقیماً از مراجع قضایی دیگر پیگیری کند. با توجه به اینکه پروژه‌‌ها و قراردادهای سایت کوپریتور در دسته توافق‌‌های حقوقی است:

در صورتیکه مبلغ قرارداد زیر 20 میلیون تومان باشد، نیاز است که دعوی خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کند

در صورتیکه مبلغ قرارداد بیش از 20 میلیون تومان باشد نیاز است دعوی حقوقی خود را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داده و پرونده خود را پیگیری کند.

در پروسه حل اختلاف و شکایت، کوپریتور پس از دریافت نامه رسمی از طرف مراجع ذی‌‌ربط، اطلاعات کاربر (اعم از IP و سایر اطلاعات کاربر) را در اختیار شخص شاکی یا مرجع قضایی قرار خواهد داد و همکاری لازم با آن مرجع را خواهد داشت تا بهترین نتیجه حاصل شود.