هر مبلغی که به حساب شما واریز یا از آن خارج می‌‌شود، در صورتحساب شما با ذکر توضیحات ثبت می‌‌شود. بنابراین اگر سؤالی در مورد مبلغی که به حساب شما واریز یا از آن کسر شده داشته باشید، می‌‌توانید با بررسی صورتحساب خود به راحتی جواب آن را پیدا کنید. بدین منظور وارد منوی “تنظیمات” و زیرمنوی “پرداخت‌‌های شما” شده و جزئیات تراکنش‌‌ها را ملاحظه کنید.