اگر قبلاً پروژه‌‌ای انجام داده باشید و یا در حال حاضر پروژه‌‌ای در دست اقدام دارید، می‌‌توانید از طریق وارد شدن به داشبورد منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروژه‌‌های تکمیل شده” و “پروژه‌‌های در حال انجام” فهرست آنها را مشاهده کنید.

پروژه‌‌های در حال انجام:

 پروژه‌‌های تکمیل شده: