در کوپریتور هر کاربر (مجری و کارفرما) دارای صفحه پروفایل منحصر به خود است. برای مشاهده صفحه پروفایل خود، در داشبورد منوی “پروفایل من” را انتخاب کنید. صفحه پروفایل شما در یک تب دیگر باز خواهد شد.