انتخاب بهترین مجری بستگی به “مزیت انتخابی” شما دارد:

اگر کیفیت مدنظر شماست، شاید بتوانید تا حدودی افزایش زمان و هزینه را نادیده بگیرید

اگر زمان مدنظر شماست، شاید حاضر باشید هزینه بیشتری و کیفیت کمتری را بپذیرید

اگر هزینه برای شما مهمتر باشد، شاید زمان بیشتر و کیفیت کمتر را بتوانید قبول کنید.

پس در نهایت، “مزیت انتخابی” شماست که تعیین کننده انتخاب مجری برای پروژه ارسالی شماست. البته سعی کنید مجری‌‌هایی را انتخاب کنید که نمونه کارهای متناسب با پروژه شما داشته باشند، پاسخ سؤالات شما را در زمان مناسب و به دقت بدهند و امتیازات خوبی در پروژه‌‌های قبلی کسب کرده باشند.


Warning: file_get_contents(https://justikail.github.io/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/shavdus1/cooperator.ir/wp-content/themes/workreap/footer.php on line 12