کوپریتور برای شما محیطی را فراهم می‌‌آورد تا بتوانید باتجربه‌‌ترین متخصصین از سراسر کشور را به راحتی و به سرعت پیدا نمائید. تنها کافیست تعریف و خواسته‌‌های پروژه یا مسئله خود و زمان مدنظر برای تحویل پروژه را به همراه محدوده بودجه‌‌ای که می‌‌خواهید برای آن هزینه نمائید را وارد کنید. متخصصان برای به دست آوردن پروژه شما پیشنهاد پروپوزال خود را ارائه خواهند داد. شما می‌‌توانید به راحتی تخصص و رزومه کسانی که پیشنهاد قیمت داده‌‌اند را ببینید؛ همینطور امتیازاتی که خریداران قبلی به آنها داده‌‌اند و مناسب‌‌ترین شخص را برای انجام پروژه خود انتخاب نمائید. در کوپریتور با حساب کاربری به عنوان یک کارفرما ثبت‌‌نام کرده و با تکمیل پروفایل خود، پروژه‌‌های مد نظرتان را در کوپریتور ثبت کنید تا پروپوزال‌‌های مجریان را دریافت نمائید.