پروپوزال ارسالی شما برای کارفرمای آن پروژه ارسال می‌‌شود. همچنین برای مشاهده تمامی پروپوزال‌‌هایی که ارسال کرده‌‌اید، در داشبورد منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروپوزال” را انتخاب کنید. در این صفحه، تمامی پروپوزال‌‌های شما قابل رؤیت است. در روبروی هر پروپوزال، کادرهای رنگی، برآورد قیمت و مدت زمان شما برای انجام پروژه، بخش توضیحات (توضیحات ارسالی شما در متن پروپوزال) و بخش پیوست (فایل‌‌های پیوست شده توسط شما برای آن پروژه) درج شده است. سه حالت ممکن است مشاهده کنید:

کادر سبز رنگ “تکمیل شده” در روبروی پروپوزال: این بدان معناست، که این پروژه را قبلاً انجام داده‌‌اید و پروژه با موفقیت تمام شده و کارفرما آن را تأیید کرده و نظر خود را در مورد همکاری با شما بیان کرده است. شما نیز وجه پروژه را از سایت کوپریتور دریافت کرده‌‌اید. بدین ترتیب می‌‌توانید این پروژه را در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروژه‌‌های تکمیل شده” مشاهده نمائید.

کادر نارنجی رنگ “قرارداد قطعی” در روبروی پروپوزال: این بدان معناست، که این پروژه در حال انجام توسط شماست؛ وجه پروژه توسط کارفرما به کوپریتور پرداخت شده و شما آن را تکمیل خواهید کرد تا به کارفرما تحویل دهید. بدین ترتیب می‌‌توانید این پروژه را در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروژه‌‌های در حال انجام” مشاهده نمائید.

کادر صورتی رنگ “ویرایش پروپوزال” و خاکستری رنگ “در انتظار” در روبروی پروپوزال: این بدان معناست، که شما پروپوزال خود را برای کارفرما ارسال کرده‌‌اید و کارفرما در حال تصمیم‌‌گیری است و هنوز شما را برای اجرای آن انتخاب نکرده است. در این صورت شما می‌‌توانید هنوز پروپوزال خود را ویرایش کنید و زمان، قیمت، توضیحات و پیوست‌‌های آن را بازبینی و ویرایش نمائید.