گاهی پیش می‌‌آید که بنا به دلایلی، کارفرما شخصاً و یا با درخواست مجری، پروژه را لغو می‌‌کند. می‌‌توانید این پروژه‌‌ها را در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروژه‌‌های لغو شده” مشاهده نمائید.