می‌‌توانید این پروژه‌‌ها را در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروژه‌‌های تکمیل شده” مشاهده نمائید.

با کلیک بر روی “مشاهده جزئیات” هر پروژه تکمیل شده، جزئیات آن پروژه باز شده و در آن صفحه شما می‌‌توانید تاریخچه پیام‌‌های خود با مجری درباره پروژه و جزئیات بودجه‌‌بندی پروژه و احیاناً مراحل فازبندی پروژه (در صورتیکه پروژه فاز به فاز باشد) را مشاهده کنید.