می‌‌توانید این پروژه‌‌ها را در منوی “مدیریت پروژه‌‌ها” و زیرمنوی “پروژه‌‌های در حال انجام” مشاهده نمائید.

با کلیک بر روی “مشاهده جزئیات” هر پروژه در حال انجام، جزئیات آن پروژه باز شده و در آن صفحه شما می‌‌توانید پیام‌‌های خود را برای کارفرما ارسال کرده و پیام‌‌های وی را مشاهده نمائید (قسمت تاریخچه پروژه).