کدهای تخفیف برای پرداخت پروژه در نظر گرفته شده‌‌اند. اگر کد تخفیفی برای پرداخت پروژه به شما ارائه شده است، می‌‌بایست پس از انتخاب یک مجری برای انجام پروژه که به صفحه پرداخت بانک هدایت می‌‌شوید، در بالای صفحه پرداخت، بر روی “برای نوشتن کد اینجا کلیک کنید” کلیک کرده و کد تخفیف خود را نوشته و بر روی “اعمال کد تخفیف” کلیک کنید.