کارفرما

درباره “شرکت کارآفرینان نوآور شاولد”

شرکت کارآفرینان نوآور شاولد با همکاری بدنه نخبه دانشگاهی، متخصصان صنعت و همچنین ظرفیت شرکت های دانش بنیان، از سال 1392 به خدمات دهی در زمینه های صنعتی، مشغول بوده و فعالیت خود را بر روی طراحی و ساخت سیستم های الکترومکانیکی متمرکز کرده است.

برنامه ریزی مدیریت این شرکت بر روی جذب حداکثری همکاران توانمند و متخصص بومی جهت برونسپاری پروژه های کوچک و متوسط و تشکیل هسته های فناورانه برای اخذ پروژه های بزرگ است.

از اهم فعالیت های شرکت کارآفرینان نوآور شاولد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مدلسازی و نقشه کشی سیستم های الکترومکانیکی
 • مهندسی معکوس سیستم های الکترومکانیکی
 • طراحی مفهومی، طراحی اولیه و طراحی با جزئیات سیستم های الکترومکانیکی
 • طراحی و ساخت انواع کیسینگ های الکترو-مخابراتی
 • جانمائی و آب بندی سیستم های الکترومکانیکی
 • خدمات کروماته، رنگ الکترواستاتیک و حک و برش لیزری
 • ساخت انواع مهرداغی، کلیشه و مهرکوبشی.
 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 22,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت 3 نوع کنتکتور با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 25,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت INSTRUMENT SYSTEM HVAC با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 14,000,000 تومان

طراحی و ساخت Vibration monitoring System با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 64,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Tube test gun با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 30,000,000 تومان

کنتکتور موتور با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در سایت…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 24,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت GLOBE VALVE با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 22,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت گیر باکس SHAFT SEAL با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 16,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت اتصالات NACE با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 39,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت فلنج SPADE با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 10,000,000 تومان

منبع تغذیه با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در سایت…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 190,000,000 تومان

ولو SAFETY و RELIEF با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 35,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Regulator با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 98,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت ELEMENT BEARING با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 90,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت ولو Positioner model با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 85,000,000 تومان

رله Protective relay با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 160,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت سه نوع Transmitter digital با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 45,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت دو نوع الکترو موتور با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 76,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت پمپ نیوماتیکی دیافراگمی پلاستیکی با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 23,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت تحریک کننده IGN با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 36,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت شیر دروازه ای پنوماتیکی 20 اینچ Gate valve با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 51,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت قطعات پمپ ENSIVAL MORT با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 32,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت قطعات پمپ آب PATERSON FIRE با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 95,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Globe valve و شیرکروی داپلکس با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 33,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Displacer level transmitter با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 95,000,000 تومان

تأمین ROUND BARS فولاد ضدزنگ با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 37,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Centrifugal pump با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 40,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت فیلتر هوای صنعتی با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 83,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Liquid level gauge glass با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 400,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Peerless scrubber water pump با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 55,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Torque converter با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 83,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Check valve با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 38,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Wafer check valve با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 35,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت قطعه Centrifugal pump با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 150,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Rotor gas turbine با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 11,000,000 تومان

ساخت Gasket با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در سایت…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 27,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت شیر پروانه ای با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 19,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت Fire hose reel با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 28,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت یک عدد شیر توپی با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 55,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت 2 نوع شیر از هر کدام 6 عدد با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 250,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت دتکتور (گازسنج) دارای یک سنسور h2s با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 40,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت 13 قطعه ولو با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 12,000,000 تومان

تعدادی قطعات یدکی با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 15,000,000 تومان

ساخت چند نوع زانویی با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. برخی نکات:…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 30,000,000 تومان

پکینگ و رینگ با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 17,000,000 تومان

ساخت فنر خاص با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 9,000,000 تومان

شیرآلات ابزار دقیق با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 9,000,000 تومان

ساخت انواع شیر توپی با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 20,000,000 تومان

ساخت قطعات ولو با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 14,000,000 تومان

ساخت و تأمین قطعات یدکی شیر اطمینان با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 8,000,000 تومان

ساخت پلاگ با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در سایت…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 19,000,000 تومان

ساخت قطعات سیستم تهویه با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 22,000,000 تومان

ساخت قطعات مربوط به شیر توپی با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 18,000,000 تومان

ساخت قطعات اورینگ و بال ولو به تعداد 56 قطعه. با مشخصات قید شده در فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 11,000,000 تومان

تأمین ورق و اتصالات طبق فایل پیوستی. هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد. قیمت نهائی در سایت برای تعداد…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 5,000,000 تومان

طراحی معکوس و ساخت 2 قطعه با مشخصات فنی (هر کدام از این قطعات، 50 عدد نیاز است): (a) STEM, SIZE: M12, P:1.75, L:42mm, b:32mm,…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 5,000,000 تومان

ساخت 12 ست اورینگ با مشخصات فنی: O-RING KIT FOR INLET & OUTLET FILTER, NBR MEDIUM NITRILE CONSISTS OF 2 O-RING & 2 SPRING MATERIAL:…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 13,000,000 تومان

ساخت 3 نوع دریچه type Y از هر کدام دو عدد. جزئیات شیرها در فایل پیوست موجود است.   الزامات بازرسی: ارائه گواهینامه های معتبر…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 9,000,000 تومان

مهندسی معکوس و ساخت واشر آب بندی کوپلینگ مطابق نمونه. واشر آببندی کوپلینگ 1/2-2 اینچ جنس NBR تعداد کل مورد نیاز 2500 عدد است که…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 15,000,000 تومان

ساخت controller خاص به تعداد 2 عدد با مشخصات فنی زیر: controller for surface condensate model dc2500-ce-1a00-200-00000-e0-0 جهت قلم مورد نیاز پیشنهاد فنی ( بدون…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 15,000,000 تومان

ساخت 2 قطعه LINER VARIABLE از هر کدام به تعداد 3 عدد با مشخصات فنی زیر: 1) “SHINKAWA” LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRASFORMER TYPE LS REF,…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 10,000,000 تومان

ساخت 13 قطعه مکانیکی صنعتی. ارائه فاینال بوک برای اقلام الزامی است. در صورت برنده شدن ساخت بر اساس نمونه اصلی صورت می گيرد. اقلام…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 15,000,000 تومان

ارتعاش سنج دوربین وایبروکم با مشخصات فنی: VibroCAM System including: VibroCAM Camera, Zoom lens, Professional tripod, Vibrocam software with Special Laptop Technical Specifications: • Camera:…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 3,000,000 تومان

تهیه و خرید اقلام الکترونیکی پیوست شده. قیمت نهائی در سایت برای تمام ردیف های ذکر شده در پیوست، ارائه شود و نه یک عدد.…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 3,000,000 تومان

مهندسی معکوس و ساخت 31 عدد دیافراگم با مشخصات فنی و تصویر ضمیمه شده در پروژه. تصاویر قطعه هم قید شده است. ارائه آنالیز متریال…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 2,000,000 تومان

ساخت 40 عدد فنر ولو کمپرسور رفت و برگشتی هوا با مشخصات فنی و نقشه ساخت ضمیمه شده در پروژه. تصاویر قطعه هم قید شده…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 1,000,000 تومان

ساخت 4 عدد سلول باتري به طول 24.5 سانتي متر و عرض 19.5 سانتي متر و پهناي 4.5 سانتي متر و به ولتاژ 2 ولت…

 • هزینه پروژهبودجه پروژه: 50,000 تومان

هدف در این پروژه، مدلسازی دقیق و استخراج نقشه ساخت قطعه می باشد. ابعاد قطعه حدودا 12 در 8 در 3 سانتیمتر می باشد. نقشه…