ساخت کوپلینگ پنوماتیک طبق نقشه به تعداد 100 عدد

  • سطح پروژهسطح پروژه 2: معمولی
  • مهلت انجام پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

متریال از جنس برنج – گوشه های تیز قطعات پرداخت شود

دسته‌‌بندی‌‌های صنعت

نوع مجری مورد نیاز برای این پروژه