طراحی معکوس و ساخت Tube test gun

 • سطح پروژهسطح پروژه 4: پیچیده
 • مهلت انجام پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

طراحی معکوس و ساخت Tube test gun با مشخصات قید شده در فایل پیوستی.

هر گونه مغايرت پيشنهاد فنی با شرح تقاضا مورد تاييد نمی باشد.

قیمت نهائی در سایت برای 3 عدد ارائه شود و نه یک عدد. بودجه اعلامی، دقیق نمی باشد.

 

موارد ضروری جهت ارسال همراه استعلام:

 • پیش‌‌فاکتور با مشخصات شرکت و مطابق با قیمت اعلامی
 • پیوست فنی پروژه با زمان‌‌بندی تحویل پروژه
 • نمونه کارهای انجام شده مشابه این پروژه در شرکت
 • تصویر گواهی ارزش افزوده معتبر.

 

نکات مهم:

 • فقط پیشنهاد شرکت‌‌هایی که پروفایل شرکت خود را در سایت کوپریتور تکمیل کرده و نمونه‌‌کارهای پیشین و همچنین توضیحات مفصلی در معرفی هویت شرکت خود ارائه داده‌‌اند، بررسی خواهد شد.
 • به جهت حساسیت پروژه و زمان کم اجراء، پیشنهادهایی که نمونه‌‌کار از پروژه‌‌های قبلی در زمینه مشابه نداشته و در پیوست پروپوزال آپلود نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیشنهادهای فاقد پیوست فنی، بررسی نمی‌‌شوند. گانت چارت، مراحل طراحی، ساخت و ملزومات طراحی و اجراء باید در پیشنهاد فنی، به صورت شفاف قید شده باشند.
 •  زمان اعلام آمادگی برای انجام پروژه محدود و تا تاریخ قید شده است.
 • کالا می‌‌بایستی مطابق استاندارد صنعت گاز تهیه و تحویل گردد و از پذیرش کالاي نامنطبق با شرایط درخواست و استاندارد صنعت گاز جلوگیري می‌‌شود. لذا هیچ حقی براي مجری پروژه در صورت عدم تأیید کالا وجود ندارد.
 • چنانچه شرایط پیشنهادي شرکت کننده با شرایط این شرکت مطابقت نداشته باشد، این شرکت به تشخیص خود مخیر به رد یا قبول پیشنهاد می‌‌باشد.

 

تحویل‌‌گیری و تأیید:

 • بعد از تحویل‌‌گیری کامل قطعه، 15 روز مهلت تست واحد کنترل کیفیت کارفرما است.

 

شیوه پرداخت:

 • پرداخت به صورت نقدی و 30 روز بعد از تاریخ تأیید توسط کارفرما انجام می‌‌پذیرد.
 • پرداخت به صورت چک و در وجه شرکت مجری می‌‌باشد.
 • پروژه به صورت خرید فاکتوری با ارزش افزوده است (داشتن گواهی ارزش افزوده معتبر الزامی است).
 • مبلغ ارزش افزوده، به صورت مجزا و در مهلت مقرر اداره دارایی برای آن فصل پرداخت خواهد شد.

 

سایر ملاحظات:

 • تمامی هزینه‌‌های بسته بندی، آنالیز و حمل و نقل تا درب شرکت (شیراز) بر عهده مجری برنده است.
 • تمامی اسناد طراحی، نقشه‌‌کشی و مشخصات فنی ساخت حین تحویل به همراه فاکتور رسمی ارائه شود.
 • کلیه کسورات قانونی بر عهده مجری است.
 • مدت اعتبار قیمت اعلامی، 30 روز باشد.

دسته‌‌بندی‌‌های صنعت

نوع مجری مورد نیاز برای این پروژه

پیوست‌‌ها

 • 1-6.pdf
  سایز فایل: 16,81 کیلوبایت

مهلت انجام پروژه

26 اردیبهشت 1401